Pictor-renovering i Täby

Renovering av Albertus Pictors målningar i Täby Kyrka #

Svenska Katolska Akademien ger under 2023 ekonomiskt bidrag till Täby församling som stöd till den planerade renoveringen av Albertus Pictors senmedeltida kalkmålningar i Täby kyrka.

Dessa målningar är i behov av renovering, då de skadats av spindelväv, rester från tidigare rengöring, mögel, smuts och sot. Vissa partier har dessutom löst eller skadat puts- och färgskikt, sprickor och skador från framtagning.

En omfattande renovering är planerad att inledas 2024 och församlingen är i behov av ekonomiskt bidrag för att täcka den del av kostnaden som Riksantikvarieämbetet inte står för.

Artikeln Pictor och Döden i Täby publiceras i samband härmed i Akademiens webbtidskrift.