Domkyrkokören påsken 2023

Mozarts Orgelsolomässa påsken 2023 #

Svenska Katolska Akademien ger ekonomiskt bidrag till katolska Domkyrkokörens framförande av W. A. Mozarts s.k. Orgelsolomässa i Katolska Domkyrkan i Stockholm på påskdagen, den 9 april 2023. I samband med detta publiceras artikeln Storslagen sakral musik i Sankt Eriks katolska Domkyrka i Akademiens webbtidskrift.