Bach i Göteborg

Magnificat bejublar julen på västkusten #

Av Samuel Eriksson

Kristus Konungens Vokalensemble är en blandad kör i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg bestående av 24 amatörsångare, som alltsedan starten 2014 under ledning av församlingens organist, Samuel Eriksson, strävat efter att hålla en hög musikalisk ambitionsnivå. Repertoaren har varit blandad, men ett särskilt fokus har legat på renässanstonsättare som William Byrd, Palestrina och Victoria. Mozart har en självklar plats: många av hans mässor, särskilt hans Requiem, har framförts fler än en gång. Även romantikens tonsättare som Gabriel Fauré, Cesar Franck, Edward Elgar, jämte 1900-talets Duruflé, Poulenc och de samtida tonsättarna Arvo Pärt och James MacMillan har förekommit på repertoaren. Kören har två gånger blivit inbjuden att medverka vid särskilt prominenta tillfällen: helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad i Rom 2016 och den internationella barockfestivalen i Varazdin i Kroatien 2019.

Under våren 2022 togs i Kristus Konungens församling beslutet att inleda en extraordinär musikalisk satsning: Kristus Konungens Vokalensemble kommer under de närmaste fem åren (2023-2027) att framföra några av Johann Sebastian Bachs största körverk. Ett skäl till att inleda detta projekt just nu är att det är 300 år sedan dessa verk framfördes för första gången i Leipzig.

När vi nu väljer att så storstilat satsa på framföranden av dessa verk vill vi göra det i finast tänkbara musikaliska sällskap vad gäller musiker och sångare och är därför mycket glada över att kunna samarbeta med väl etablerade sångsolister och den professionella barockensemblen Karlsson Barock, som bl.a. utmärker sig genom att de spelar på tidstrogna instrument. Konserterna kommer att erbjudas allmänheten utan entréavgift, vilket är ovanligt i dessa sammanhang, och gör att ekonomiska bidrag från frivilliga sponsorer är särskilt angelägna och tas emot med stor tacksamhet.

I den första konserten julen 2023 framförs Johann Sebastian Bachs Magnificat, BWV 243, och under de följande åren fram till finalen 2027 Johannes- och Matteuspassionerna, och h-mollmässan (“Bachs katolska mässa”), således fyra stora vokalverk på fem år. Ambitionen är att varje konsert skall sättas in i en större kontext, där aktuellt tema tydliggörs genom både teologisk och musikalisk fördjupning.