Kristus Konungens Vokalensemble julen 2023

Bachs Magnificat till jul 2023 #

Svenska Katolska Akademien ger ekonomiskt bidrag till Kristus Konungens Vokalensemble, den mest kvalificerade kören i den katolska församlingen i Göteborg med samma namn, för repetitioner och konsertframförande av Johann Sebastian Bachs Magnificat, BWV 243, julen 2023. Produktionen sker i samarbete med den välrenommerade instrumentalensemblen Karlsson Barock och fem sångsolister. Magnificat är det första av fyra av Bachs stora vokalverk man planerar att framföra under åren 2023 till 2027. I samband härmed publiceras artikeln Magnificat bejublar julen på västkusten i Akademiens webbtidskrift.


Konsert “Magnificat & Juloratoriet, del 1” av Johann Sebastian Bach torsdag 4 januari 2024 kl. 19:00–20:00.

En konsertbesökares vittnesmål:

Konserten var riktigt mäktig, med fantastiska sånginsatser från både solisterna och ”Hedendomens” elitkör. Maestro Samuel Eriksson och jag talades vid efteråt och han var full av tacksamhet gentemot SKA för bidraget, som underlättade en hel del för dem.